Portfolio > OILS

Marbles W Series, I
oil on canvas
30" x 24"
Marbles W Series, II
oil on canvas
18" x 36"
Marbles W Series, III
oil on canvas
24" x 30"
Marbles W Series, IV
oil on canvas
18" x 24"
Marbles W Series, V
oil on canvas
24" x 48"